Array ( [type] => 8192 [message] => mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead [file] => /home/viablogi/domains/viablog.ir/public_html/blog/tag.php [line] => 43 )  دادگاه دادگاه

مجله حقوقی دلتا

شوراي حل اختلاف به كدام دعاوي رسيدگي مي‌كند؟

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، ايجاد شده است.

شوراي حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات ميان اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي‌كند. در مجله دلتا وظايف و اختيارات شوراي حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته است.

وظايف شوراي حل اختلاف
شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارند يا ماهيت قضايي آن پيچيدگي كمتري دارد، ايجاد شده است. هدف اين شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است كه تحت نظارت قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود. اين شورا از دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عل البدل است تشكيل مي‌شود كه اين اعضا با پيشنهاد رييس كل دادگستري توسط رييس مركز امور شوراها منصوب مي‌شوند. در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند فعاليت مي‌كنند كه ممكن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شايان ذكر است كه شوراهايي كه در روستاها مستقر است فقط صلاحيت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعيت صدور حكم حبس و شلاق در شورا، برخي دعاوي به هيچ وجه قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارند.

 

تصميمات شورا و قاضي شورا
به موجب قانون، شوراي حل اختلاف مي‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف ميان طرف هاي دعوا گزارش اصلاحي را صادر كه پس از تأييد قاضي شورا به طرف ها ابلاغ مي‌شود و در مواردي كه سازش صورت نگيرد، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورت مجلس قيد و مراتب به مرجع قضايي اعلام مي‌شودخواهد شد. البته بايد در نظر داشت كه برخلاف شورا، قاضي شورا حق صدور رأي دارد. رأيي كه قاضي شورا صادر مي‌كند حضوري يا غيابي است و رأي صادره ظرف بيست روز قابل واخواهي است. آراي حضوري نيز ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي يا كيفري دو كه در همان حوزه قضايي است.

وظايف شوراي حل اختلاف طبق قانون شوراي در سال ۱۳۹۴
در موارد زير شوراها با توافق طرف هاي اختلاف براي صلح و سازش اقدام مي‌كنند:

الف ـ كليه امور مدني و حقوقي

ب ـ كليه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتي‌كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرف ها صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام كند، شورا درخواست را بايگاني و طرف هاي اختلاف را به مرجع صالح راهنمايي مي‌كند.

 

در چه مـواردي قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا مبادرت به صدور رأي مي‌كند؟
طبق قانون قاضي شورا در موارد زير با مشورت ساير اعضاي شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌كند.

الف ـ دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست‌ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌جز مواردي كه در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي شوند
ب ـ تمام دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به‌جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
پ ـ دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن
ث ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ‏ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد
ج ـ دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمين دليل

ح ـ جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي‌ نقدي درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌شود، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي كند.

تبصره۲ـ شوراي حل‌اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نمي‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي‌باشد.

كدام دعاوي قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست؟
دعاوي زير حتي با توافق طرف هاي اختلاف قابل طرح در شورا نيست:

الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
پ ـ دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
ت ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
ث ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/10/12 ساعت: ۱۳ توسط:deltalaw :

دادگاه اطفال به چه جرائمي رسيدگي مي‌كند؟

به موجب قانون مجازات اسلامي، تمام جرائمي كه اطفال و نوجوانان در سنين ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسي مرتكب مي‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي­‌گيرند. حتي در حالتي كه جرم ارتكابي، به‌ صورت دسته‌ جمعي همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم كودكان و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

جرائم اطفال از جمله موضوعات بسيار مهم اجتماعي است كه قانونگذار با توجه به حساسيت و روحيات كودكان و نوجوان به دقت به آن پرداخته است و عملكرد قانون به گونه اي است كه اگر جرمي از سوي آن ها اتفاق افتاد به شيوه اي متفاوت از بزرگسالان رسيدگي شود. به همين دليل در صورت ارتكاب جرم نحوه رسيدگي به شكلي است كه تنش و آسيب به كودكان وارد نشود و به همين دليل افرادي كه در فرايند رسيدگي به پرونده، با كودكان سر و كار دارند بايد از دانش روان شناسي كودك، مددكاري اجتماعي و جرم شناسي اطلاع و آگاهي لازم داشته باشند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

نحوه رسيدگي به جرائم اطفال
رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار بايد طوري باشد كه آن ها را براي سازگاري و بازگشت دوباره به جامعه آماده كند. اين امر مستلزم دادرسي ويژه و خاصي است به اين معنا كه بايد از ابتدا كه كودك با مقامات انتظامي و قضايي به لحاظ ارتكاب اعمال مغاير با قانون مواجه مي‌شود تا پايان رسيدگي به اتهام او رعايت شود. همچنين رسيدگي به جرم بايد كاملاً غير علني و با حفظ حريم كودك و نوجوان انجام گيرد. و تشكيل پرونده شخصيت كه حاوي اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي و جرم شناسي است، در كنار پرونده كيفري به منظور اتخاذ تصميم مناسب با شخيصت طفل يا نوجوان ضرورت دارد.

 

دادگاه اطفال به چه ‌جرائمي رسيدگي مي‌كند؟
به موجب قانون مجازات اسلامي، تمام جرائمي كه اطفال و نوجوانان در سنين ۹ تا ۱۸سال تمام شمسي مرتكب مي‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي­‌گيرند. حتي در حالتي كه جرم ارتكابي، به‌ صورت دسته‌ جمعي همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. حال اگر در جريان رسيدگي به جرم، سن متهمي كه زير هجده سال است، از هجده سال بيشتر نباشد، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وي رسيدگي خواهد كرد، اما چنانچه قبل از رسيدگي دادگاه، سن متهم از هجده سال بيشتر باشد، به اتهام او در دادگاه كيفري بزرگسالان رسيدگي مي‌شود. شايان ذكر است كه حضور والدين يا سرپرست طفل يا نوجوان، وكيل مدافع تعيين شده، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي شنيده‌ شده است، شهود و مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي الزامي است و براي حاضر شدن افراد ديگر، براي مثال خود طفل، دادگاه بايد موافقت كند.
دادگاه اطفال و نوجوانان، در جرائم مهمي مانند قتل، سرقت­‌ هاي مسلحانه، آدم‌‌ ربايي و… كه در قانون مجازات­ سنگيني براي آن ها در نظر گرفته شده است، به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌­كند كه براي او وكيل تعيين كنند و در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون عذر موجه، دادگاه موظف به تعيين وكيل است. اما در جرائم سبك مانند شكستن شيشه‌ اتومبيل، ولي يا سرپرست قانوني مي‌تواند خودش از متهم دفاع يا وكيل تعيين كند. همچنين در اين نوع از جرائم، نوجوان نيز مي‌­تواند از خودش دفاع كند.

 

 

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان
در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور مشاور الزامي است. به همين منظور رئيس كل دادگستري استان، در راستاي اقدامات تربيتي و حمايتي از اطفال و نوجوانان براي هر شعبه از دادگاه اطفال حداقل چهار نفر مرد و زن را از بين متخصصان علوم تربيتي، روان‌شناسي، جرم شناسي، مددكاري اجتماعي، افراد دانشگاهي و فرهنگيان آشنا به مسائل روان‌ شناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان، اعم از شاغل يا بازنشسته، به مدت دو سال (در صورت اقتضا انتخاب مجدد آنان بلامانع است) به عنوان مشاور دادگاه انتخاب مي­‌كند. البته شايان ذكر است كه مشاورين دادگاه مستشار نيست و حق راي ندارند. و براي حفظ حق و حقوق كودكان و نوجوانان كليه اقدامات در راستاي قوانين و مقررات قضايي صورت مي‌گيرد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ....


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/9/23 ساعت: ۱۶ توسط:deltalaw :