مجله حقوقی دلتا مجله حقوقی دلتا .

مجله حقوقی دلتا

نحوه اعتراض به کروکی تصادف

اعتراض به رای افسر راهنمایی،‌ باید در دادگاه و مراجع قضایی مطرح شود. قاضی مسئول پرونده ممکن است با توجه به گزارشات موجود در پرونده، درخواست کروکی مجدد تصادف توسط یک تیم کارشناسی متخصص را صادر کند.

ترسیم کروکی تصادفات خودرو یکی از مواردی است که در سوانح رانندگی صورت می‌گیرد. البته اغلب رانندگان با مراحل کروکی تصادف آشنا هستند؛ اما گاهی درباره نحوه تشخیص مقصر در تصادفات از طرف برخی رانندگان اعتراض می‌شود. به همین دلیل در مجله دلتا، این چند موضوع بررسی و توضیح داده شده است.

۱.نحوه گرفتن کروکی تصادف

۲.انواع کروکی

۳.نحوه اعتراض به کروکی تصادفات خودرو

نحوه گرفتن کروکی تصادفات
هنگامی که تصادفی رخ می‌دهد، توسط مامور یا کارشناس راهنمایی و رانندگی ثبت و تنظیم می‌شود که به آن کروکی تصادفات خودرو می‌گویند. مامور یا کارشناس راهنمایی و رانندگی،‌ با حضور در صحنه تصادف و بررسی وضعیت موجود، اظهارات طرف‌های سانحه،‌ وضعیت حرکت و برخورد خودروها با یکدیگر در کنار جزئیات زمانی و مکانی از جمله ساعت و تاریخ وقوع حادثه‌ و… را ثبت و اقدام به ترسیم کروکی کرده و سپس پرونده را به مراجع ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

 

 

انواع کروکی
کروکی تصادفات خودرو به دو دسته سازشی و غیر سازشی تقسیم می‌شود.

۱) کروکی سازشی
این نوع کروکی هنگامی استفاده می‌شود که طرف‌های حادثه پیش از آمدن مامور راهنمایی و رانندگی یا در حضور وی، نسبت به تعیین مقصر و شکل رخ دادن حادثه به توافق رسیده و به عبارتی دیگر، سازش کرده باشند. این کروکی صرفا در یک برگه که حاوی اطلاعات زمانی و مکانی در کنار ترسیم شکل برخورد و تصادف است،‌ تهیه می‌شود.

۲) کروکی غیر سازشی
کروکی مذبور در موارد زیر استفاده می‌شود:

یکی از دو طرف تصادف در مورد  تقصیر خود معترض باشد.
در صورتی که خسارت وارده از سقف تعهدات مالی بیمه نامه بیشتر باشد.
اگر خسارت‌های جانی و یا فوت فرد یا افرادی در تصادف گزارش شده باشد.د
در صورتی که بیش از یک خودروتصادف کرده باشند.

کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی در دو برگه که صفحه اول حاوی همان اطلاعات موجود در کروکی سازشی بوده و صفحه دوم شامل اطلاعات کامل مامور راهنمایی و رانندگی حاضر در صحنه است،‌ تهیه می‌شود. علت وجود اطلاعات مامور راهنمایی و رانندگی در صفحه دوم کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی،‌ فراهم آوردن امکان پیگیری قضایی و اعتراض به کروکی مذکور است.

نحوه اعتراض به کروکی تصادفات خودرو
اعتراض به رای افسر راهنمایی،‌ باید در دادگاه و مراجع قضایی مطرح شود. در واقع راننده معترض، دادخواست اعتراض به کروکی تصادف را به همراه کلیه اطلاعات مرتبط با تصادف، به خصوص برگه کروکی، به دادگاه ارائه و شکایت خود را مطرح می‌کند. قاضی مسئول پرونده ممکن است با توجه به گزارشات موجود در پرونده، درخواست کروکی مجدد تصادف توسط یک تیم کارشناسی متخصص را صادر کند و رأی نهایی را با توجه به نتایج حاصل از این بازبینی صادر کند.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با مجازات راننده مقصر “مجازات راننده مقصر در تصادفات منجر به فوت” را مطالعه کنید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، تصادف،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۶:۰۷ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)